Utbildning, Handledning & Resursstöd

Utbildning, Handledning & Resursstöd

En Öppenvård för våra Barn, Unga och Unga vuxnas framtid

UngArt erbjuder utbildning inom ART® (Aggression Replacement Training) som hålls under ledning av Master Instruktörer. Utbildning ges för de som vill damma av sina tidigare kunskaper och för de som är nya på området och privata så väl som offentliga aktörer är välkomna.

Utifrån UngArts mångåriga erfarenhet och kompetens av arbete med krävande och många gånger komplexa ärenden kan även handledning och utvecklingsstöd i andra former ges direkt till verksamhet och medarbetargrupper.

UngArt kan även i kombination med handledning eller separat erbjuda direkt stöd till unga i deras hemskola. Ett resursstöd i denna form kan möjliggöra för elever att få en fungerade skolgång i sin ordinarie skola i stället för att t.ex. behöva flytta till en skola med högre grad av specialisering.

Varmt välkomna att höra av er för mer information!

Vill du veta mera eller har frågor i övrigt?

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy