Stödboende

Stödboende

"Det kan vara skönt att ha en vuxen att vända sig till fast jag bor själv..."

Vi erbjuder idag inte Stödboende i egen regi. UngArt har tidigare erbjudit ett flertal lägenheter för insatser avseende Stödboende. Vi har dock sett att det finns en stor utmaning i att hitta seriösa och försvarbara samarbeten med uthyrare av lägenheter. Vi på UngArt anser att behov av stödboende till Unga och Unga vuxna ska kunna ske på sådant sätt att det är försvarbart för hur samhällets medel brukas. Då detta idag är en stor utmaning har vi valt att i nuläget inte tillhandahålla Stödboende. Vi arbetar på och hoppas alltjämt att kunna etablera hållbara lösningar i alla led då vårt arbete för Unga och Unga vuxna på detta område tidigare har varit värdefullt och uppskattat.

Vi har dock arbetat upp goda kontakter med en del verksamheter som vi kan gå i god för och genom vilka vi ibland kan hänvisa till för eventuell boendelösning.

Välkomna att höra av er för eventuellt stöd kring placeringslösningar!

Vill du veta mera eller har frågor i övrigt?

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy