HVB

HVB

Ett tryggt hem när jag inte kan bo hemma eller själv

Idag erbjuder tyvärr inte UngArt ett Hem för Vård eller Boende i egen regi. Vi arbetar med att grundlägga en gedigen kompetensgrund och resursbas avseende personal och vår strävan är att kunna tillhandahålla ett boende som så väl insatsmässigt som fysiskt är så väl anpassat som möjligt. Vi vill kunna ge våra många gånger mycket utmanande och komplexa ärenden det bästa vi kan ge och har därför valt att lägga tidigare verksamhet på is och arbetar med utveckling i olika delar för att kunna slå upp dörrarna på nytt än starkare och bättre för de unga och unga vuxna som behöver vårt stöd.

Vi har dock arbetat upp goda kontakter med verksamheter som vi kan gå i god för och kan därför i många fall ge stöd i att hitta lösningar tillsammans med andra. Vidare kan det i en del fall där det är geografiskt praktiskt möjligt även finnas möjligheter med skolinsatser då UngArt som organisation har en Resursskoleverksamhet med drygt 20 års erfarenhet. Vidare har vi även erfarenhet av att kunna lösa uppdrag där HVB först var tänkt med i stället ett helhetsgrepp och kvalificerad insats inom vår mycket väl utvecklade Öppenvård.

Välkomna att höra av er för eventuellt stöd kring placeringslösningar!

Vill du veta mera eller har frågor i övrigt?

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy