Skola   Öppenvård   Familjehem   Familjebehandling


Välkommen till UngArt

Tillsammans skapar vi
Lärande - Växande - Glädje

Verksamhet

Vi använder metoder och förhållningssätt som bygger på modern kunskap och beprövad erfarenhet.

Träning

För att förändra ett problembeteende behövs motivation, kunskap om hur man kan göra istället och mycket träning.

Nätverk

Ungdomscoacher i samarbete med familj, skola och fritid underlättar överföring av de tränade färdigheterna till vardagen.

Våra tjänster

Drivkraften är tron på att alla kan och vill utvecklas i positiv riktning

Utifrån helhetssyn på människans välbefinnande, med kunskapsbaserade metoder och positiva relationer vänder vi oss till alla som vill utveckla sina kognitiva, sociala och emotionella färdigheter för att förbättra den egna tillvaron så väl som samvaron med andra.

Öppenvård & Familjebehandling
Vi arbetar med motiverande samtal, träning och överföring av sociala färdigheter, impulskontroll, empati och problemlösningsträning, positiva relationer och förebilder samt strukturerade fritidsaktiviteter.
Skola
Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Skolan är speciellt inriktad för att möte elever med behov av mer individuellt anpassad skolmiljö.
Familjehem

Våra Familjehem, Jourhem och Behandlingsfamiljer arbetar med stor närhet, starka relationer, hög grad av samverkan och med särskilda kompetenser för att ge våra unga så goda förutsättningar framåt i livet som möjligt.

Utbildning, Handledning & Resursstöd
Vi utbildar, handleder och ger stöd i bl.a. arbete med ART, T4C, social färdighetsträning, ilske- och impulskontrollträning och problemlösning.
Stödboende
I dagsläget erbjuder vi ej detta i egen regi. Dock finns möjligheter till andra alternativ och lösningar genom våra samarbeten.
HVB
I dagsläget erbjuder vi ej detta i egen regi. I många fall kan dock andra alternativ vara möjliga och lösningar kan även vara aktuella genom våra samarbeten.

Om oss

Vi skräddarsyr behovsstyrda helhetslösningar åt Unga, Unga vuxna och Vuxna och kan erbjuda lösningar från enskilda avgränsade insatser till uppdrag med komplexa behov och svårigheter.

Med mångårig erfarenhet, bred kompetens så väl som specialistkunnande och ett starkt relationsbyggande lägger vi grunden med de som behöver oss för ett vinnande förändringsarbete tillsammans. Genom vår strävan efter helhetslösningar skapar vi effektiva, försvarbara och värdeskapande lösningar i alla led, så väl för den enskilde som för våra uppdragsgivare och samhället i stort.
Tillfrågade kunder är mycket nöjda med våra insatser
87%
Tillfrågade kunder anser att kvalité och professionalism stämmer mycket väl in på UngArt
87%
Tillfrågade kunder är mycket nöjda med vår tillgänglighet i ärenden
91%
Tillfrågade kunder anser att UngArt i mycket hög grad står för att hitta lösningar och har lösningsfokus
91%
Tillfrågade kunder kan mycket väl rekommendera UngArt för andra
87%
uppdrag
medarbetare
kaffekoppar denna vecka
års erfarenhet

Senaste nytt

Ta del av våra senaste nyhetsuppdateringar.

Sagt om UngArt

Följ oss på instagram

Följ oss på våra sociala medier och ta del av vår resa med socialt arbete!

Screenshot_2021-01-18 UngArt ( ungartab) • Foton och videoklipp på Instagram(1)
Screenshot_2021-01-18 UngArt ( ungartab) • Foton och videoklipp på Instagram
trail in the woods. Beauty world. Carpathians Ukraine Europe
Attentive student listening to teacher explanations
Back to school supplies. Books, pencils, notebooks and green apple

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy