TRÄNINGSBOENDE

Våra träningslägenheter är ett alternativ för ungdomar som behöver träna sig i att bo på egen hand. Ungdomen får träning och det praktiskta stödet som behövs för att framöver klara ett självständigt boende. Lägenheterna ligger enskilt i allmänna bostadshus och är utrustad med möbler, husgeråd, tv och internet. Den boende har möjlighet att ta med visst möblemang och utrustning.

MÅLGRUPP

Målgruppen för våra träningslägenheter är tjejer och killar 18 år och uppåt som av olika anledningar behöver ett eget boende med stöd. Det kan vara utslussningar från olika former av placeringar, ensamkommande flyktingbarn eller unga vuxna.

BOENDESTÖD

I insatsen ingår den tid som behövs för regelbundet stöd och tillsyn. Denna tid fokuseras mot i första hand praktiska saker kring boendet. Stödpersonen gör ett veckoschema gemensamt med ungdomen för att få en tydlig struktur på insatsen. Droger och alkohol får inte förekomma, inte heller kriminalitet, våld eller hot om våld. Dessa regler finns i det boendekontrakt som tecknas innan inflyttning.