Kontakt information

UngArt

Välkommen att besöka oss
Henrik Smithsgatan 14
211 56 Malmö

Telefon: 040-22 23 02

Email: info@ungart.se

Frågor gällande:

Skola:

David Kliba: 040-92 69 85 eller 070-717 45 22, david.kliba@ungart.se

Öppenvård:

Damir Brljevic: 070-776 01 05, damir.brljevic@ungart.se 

Mariusz Hermelin: 070-795 76 45, mariusz.hermelin@ungart.se

Familjehem:

Victoria Rosendahl: 0721-836208, victoria.rosendahl@ungart.se

Träningsboende:

Mikael Kalt: 070-717 22 01, mikael.kalt@ungart.se

Damir Brljevic: 070-776 01 05, damir.brljevic@ungart.se

Handledning, utbildning och övrigt:

David Kliba: 070-717 45 22, david.kliba@ungart.se

Teresa Almerud: 0762-913460, teresa.almerud@ungart.se

Skicka mail