HVB
Vi erbjuder pojkar med svårare komplex beteendeproblematik – såsom emotionell instabilitet, begynnande missbruk och kriminalitet, skolfrånvaro och vagabonderande – en verksamhet i den mindre skalan med 4 platser där varje individ verkligen får sitt eget utrymme. Hos oss kan pojkar som har svårigheter med sociala kontakter få möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med vår fantastiska behandlingspersonal.

INDIVIDANPASSA
Vi har möjlighet att individanpassa behandlingen, både utifrån vår egen skolverksamhet, våra ungdomscoacher och vårt unika familjearbete, där vi kan erbjuda professionellt samarbete med pojkens familj och nätverk. Vi satsar på att utveckla nära och bärande relationer med våra pojkar där alla är delaktiga i sin egen utveckling.

TEAM
Vi arbetar i team för vi tror att alla unga behöver flera goda vuxna omkring sig att utvecklas med för att skapa prosociala kontakter och varaktiga inre förändringar och på så sätt skapa de verktyg som ger förutsättning för ett värdigt liv

EVIDENSBASERAD
Ungart´s boende är utifrån evidensbaserad praktik och de insatser som bedrivs av oss följs alltid upp både under pågående arbete och efter avslut placering. Vi menar att mätbarhet och uppföljning tillsammans med de direkta erfarenheter som våra barn och unga och uppdragsgivare gör i samverkan med oss hela tiden hjälper oss att verka mot vår vision ”Vi Växer Tillsammans”. På så vis är vår vision ständigt levande och resultat av insatser direkt spårbara och gemensamt kan vi ständigt arbeta mot att hålla en tydlig kurs för att minimera sammanbrott och verkligen sträva efter att ”Växa Tillsammans”.

Välkomna till UngArt HVB Oxie!

Ett tryggt hem när jag inte kan bo hemma

KONTAKT

Frågor om verksamheten eller placering?
info@ungart.se