FAMILJEHEM
Våra konsulentstödda familjehem tar emot killar och tjejer mellan 12 och 19 år som av olika anledningar inte kan bo hemma eller behöver miljöombyte. Våra familjer är noga utvalda och utredda och får kontinuerlig fortbildning, handledning och stöd. Flera familjer har mångkulturell bakgrund. Barnets och familjens behov är alltid i centrum och vi anstränger oss för att hitta bästa lösningar för varje enskilt barn. Vår tjänster är upphandlade inom ramavtalet med kommunerna i Skåne, Halland och Kronbergs län.

FÖRSTÄRKT FAMILJEHEM

Vi tar emot barn och ungdomar under kortare eller längre tid för boende i förstärkt familjehem. Flera av våra familjer har mångkulturell bakgrund. Familjerna får en lämplig familjehemsutbildning samt stöd och avlastning vid behov.

FÖRSTÄRKT JOURHEM
Vi tar emot barn och ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. I jourhemmet stannar de under en kortare tid tills de antingen kan flytta hem eller placeras i en annan boendeform. Våra familjer får lämplig utbildning, kontinuerligt stöd och avlastning vid behov.

STÖD/AVLASTNINGSFAMILJ
Våra familjer kan ta emot barn och ungdomar för att tillfälligt avlasta den unges vårdnadshavare under helger eller andra dagar. Det kan vara så att en ensamstående förälder behöver hjälp, en familj behöver avlastning eller en ungdom behöver tillfälligt miljöombyte och tillgång till andra vuxna förebilder.